News & Activities : Tổng Lãnh sự trao số tiền Hội chợ Từ thiện Bazaar cho CLB Lãnh sự  News

News & Activities : Tổng Lãnh sự trao số tiền Hội chợ Từ thiện Bazaar cho CLB Lãnh sự

Ngày 5 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Tổng Lãnh sự Ureerat Ratanaprukse cùng Phó Tổng Lãnh sự Somrudee Poopornanake, đại diện cho phía Thái Lan, đã đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia trao số tiền thu được tại Hội chợ Từ thiện quốc tế Bazaar lần thứ 23 (23rd International Charity Bazaar Fair) do Câu lạc bộ Lãnh sự TP.HCM tổ chức, cho Phu nhân Tổng Lãnh sự Rita Anes, kiêm quản lí tài chính cho Câu lạc bộ Lãnh sự. Số tiền này sẽ được dùng cho các hoạt động từ thiện tại Việt Nam.