News & Activities : Tổng Lãnh sự tham quan nhà máy công ty Srithai Việt Nam News

News & Activities : Tổng Lãnh sự tham quan nhà máy công ty Srithai Việt Nam

Vào ngày 29 tháng 11 năm 2016, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến viếng thăm đến nhà máy của Công ty SriThai (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Sóng Thần Tỉnh Bình Dương và được tiếp đón bởi ông Santi Wisamethikul, Giám đốc Công ty SriThai (Việt Nam). Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan đã lắng nghe tóm tắt về các hoạt động của Công ty và cùng trao đổi quan điểm với ban lãnh đạo Công ty SriThai (Việt Nam) về việc thúc đẩy thương mại và đầu tư Thái Lan tại miền nam Việt Nam nói chung.