News & Activities : Tổng Lãnh sự gặp gỡ và trao đổi thông tin về Việt Nam cùng giảng viên ĐH Thammasat  News

News & Activities : Tổng Lãnh sự gặp gỡ và trao đổi thông tin về Việt Nam cùng giảng viên ĐH Thammasat

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2016, bà Ureerat Ratanaprukse, Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi thảo luận và cung cấp các thông tin về Việt Nam đến Tiến sĩ Jayanee Jawanohn, Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Thammasat trong chuyến đi thu thập dữ liệu nghiên cứu về sự phát triển kinh tế và công nghiệp của Việt Nam với sự hỗ trợ từ Quỹ Nghiên cứu Thái Lan (TRF).

Tin và hình ảnh thuộc Tổng Lãnh sự