News & Activities : Tổng Lãnh sự gặp gỡ sinh viên bộ môn Thái Lan học và ban Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan - Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM News

News & Activities : Tổng Lãnh sự gặp gỡ sinh viên bộ môn Thái Lan học và ban Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan - Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Tổng Lãnh sự Ureerat Ratanaprukse đã có buổi gặp gỡ và dự giờ tiết học của các bạn sinh viên năm 2 bộ môn Thái Lan học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cùng ngày, Tổng Lãnh sự đã có buổi trò chuyện cùng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan để trao đổi về các chương trình, hội thảo và hoạt động mà hai bên cùng hợp tác trong thời gian tới. 

 

 

 

 

 

 

Tin và ảnh thuộc về Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM