News & Activities : Tổng Lãnh sự tiếp Chủ tịch và CEO Quỹ Startup Vietnam Foundation  News

News & Activities : Tổng Lãnh sự tiếp Chủ tịch và CEO Quỹ Startup Vietnam Foundation

Ngày 17 tháng 11 năm 2016 vừa qua, Tổng Lãnh sự Ureerat Ratanaprukse đã đón tiếp ông Huỳnh Trung Nam - chủ tịch Quỹ Startup Vietnam Foundation (SVF) và ông Phạm Duy Hiếu - CEO Quỹ Startup Vietnam Foundation. Cả hai bên đã bàn về việc hợp tác để hỗ trợ nhóm khởi nghiệp của Thái Lan và Việt Nam theo các chính sách và chiến lược của cả hai nước. 

 

 

Tin và hình ảnh thuộc Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM