News & Activities : Vào ngày 24/10/2019 Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm và trao đổi cùng ông Cao Tiến Dũng ,Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai News

News & Activities : Vào ngày 24/10/2019 Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm và trao đổi cùng ông Cao Tiến Dũng ,Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Vào ngày 24/10/2019 Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm và trao đổi cùng ông Cao Tiến Dũng ,Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.Đón tiếp đoàn còn có Phó giám đốc Sở ngoại vụ,đại diện Ban quản lý khu công nghiệp, Hội hữu nghị ,Chủ tịch Hội Việt kiều Thái - Lào tỉnh Đồng Nai.

Cả hai bên đã cùng nhau trao đổi về quá trình hợp tác trên nhiều phương diện mà đầu tiên đó là hợp tác kinh tế nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên . Các Doanh nghiệp tư nhân của Thái Lan đầu tư tại tỉnh Đồng Nai được xếp thứ 2 trong cả nước có tổng giá trị lên đến 1.3 tỷ đô la Mỹ, đồng thời các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại đây cũng đã có rất nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực thực để mang lại cho cộng đồng và xã hội.Việc hợp tác kết nghĩa hai tỉnh anh em giữa Đồng Nai và Chonburi cũng như khả năng thúc đẩy hợp tác với các tỉnh khác của Thái Lan.Quá trình thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên phương diện nhân dân cũng rất được chú trọng,đặc biệt là thời gian qua Tổng lãnh sự đã không ngừng khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động về văn hóa được tổ chức bởi Hội hữu nghị và Hội việt kiều Thái Lào tại Tỉnh.