News & Activities : Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019 ,Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cúng dường cho các sư thầy nhân dịp tưởng niệm ngày mất của Đức Vua thứ 5 Thái Lan News

News & Activities : Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019 ,Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cúng dường cho các sư thầy nhân dịp tưởng niệm ngày mất của Đức Vua thứ 5 Thái Lan

Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019 ,Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cúng dường cho các sư thầy nhân dịp tưởng niệm ngày mất của Đức Vua thứ 5 Thái Lan tại chùa Chan Rang Si quận 3 thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Tổng Lãnh sự và phu nhân cùng sư trụ trì của chùa và đại diện các viên chức phái đoàn Thái Lan và các tình nguyện viên từ Cục hợp tác quốc tế Bộ ngoại giao đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự.Tổng Lãnh sự thực hiện nghi thức lạy phật và cùng với mọi người cúng dường thức ăn cho 25 nhà sư nhằm dâng công đức cho nhà vua Phra Chula Chomklao Chaoyuhua