News & Activities : Vào thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019 ,Tổng Lãnh sự Thái Lan đã tổ chức nghi lễ đặt vòng hoa và thắp nến để tưởng nhớ đến vị vua đời thứ 5 Phra Chula Chomklao Chaoyuhua của Thái Lan News

News & Activities : Vào thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019 ,Tổng Lãnh sự Thái Lan đã tổ chức nghi lễ đặt vòng hoa và thắp nến để tưởng nhớ đến vị vua đời thứ 5 Phra Chula Chomklao Chaoyuhua của Thái Lan

Vào thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2019 ,Tổng Lãnh sự Thái Lan đã tổ chức nghi lễ đặt vòng hoa và thắp nến để tưởng nhớ đến vị vua đời thứ 5 Phra Chula Chomklao Chaoyuhua của Thái Lan tại tư dinh của Tổng Lãnh sự. Chủ trì nghi lễ này là Tổng Lãnh sự và phu nhân cùng với sự có mặt của toàn thể viên chức phái đoàn Thái Lan ,các tình nguyện viên của Cục hợp tác quôc tế Bộ ngoại giao đang làm việc tại HCM .Tổng Lãnh sự thực hiện nghi thức trước bức chân dung của nhà vua,đại diện đặt vòng hoa của phái đoàn Thái,khối doanh nghiệp Thái và công đồng người dân Thái Lan tại thành phố HCM và các tình thuộc quyền lãnh sự.Sau đó đọc bài tưởng niệm và dẫn mọi người cùng thắp nến và mạc niệm đến công ơn của Đức vua,