News & Activities : Tổng Lãnh sự và Phu nhân viếng thăm bà Ngô Thị Huệ, Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2019. News

News & Activities : Tổng Lãnh sự và Phu nhân viếng thăm bà Ngô Thị Huệ, Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2019.

Tổng Lãnh sự và Phu nhân viếng thăm bà Ngô Thị Huệ, Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2019.

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2019, Ông Apirat Sugondhabhirom, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và bà Waraporn Sugondhabhirom đã mang hoa đến thăm hỏi bà Ngô Thị Huệ, Phu nhân ông Nguyễn Văn Linh, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (1986-1991) , người có công lớn trong việc thúc đẩy chính sách Đổi Mới đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới và đặt nền móng cho sự phát triển của Việt Nam ngày nay.

Bà Ngô Thị Huệ năm nay đã 101 tuổi, là người phụ nữ từng nắm giữ vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước và chiến đấu trong thời kỳ thuộc địa và đã từng có thời gian lưu trú lại Vương quốc Thái Lan.