News & Activities : Tổng Lãnh sự thăm cộng đồng người Thái Lan tại quận 7,TPHCM và vùng lân cận nhằm tăng cường mạng lưới cộng đồng người Thái Lan vững mạnh. News

News & Activities : Tổng Lãnh sự thăm cộng đồng người Thái Lan tại quận 7,TPHCM và vùng lân cận nhằm tăng cường mạng lưới cộng đồng người Thái Lan vững mạnh.

Tổng Lãnh sự thăm cộng đồng người Thái Lan tại quận 7,TPHCM và vùng lân cận nhằm tăng cường mạng lưới cộng đồng người Thái Lan vững mạnh.

Vào ngày 15/10/2019 Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM cùng phu nhân và các viên chức Tổng Lãnh sự quán đã có buổi gặp gỡ giao lưu cùng với cộng đồng người Thái Lan tại Quận 7 TPHCM và vùng lân cận. tại nhà hàng AOP AROI nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn kết tốt đẹp cũng như tạo cơ hội cho cộng đồng người Thái Lan có dịp chía sẻ những kinh nghiệm lẫn nhau trong những tháng ngày sinh sống và làm việc tại Việt Nam góp phần xây dựng mối quan hệ cộng đồng người Thái Lan vững mạnh tại nước ngoài theo chính sách của Bộ Ngoại Giao.