News & Activities : Vào ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghi lễ tưởng nhớ vị vua thứ 9 của Thái Lan tại chùa Bửu Long thành phố Hồ Chí Minh News

News & Activities : Vào ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghi lễ tưởng nhớ vị vua thứ 9 của Thái Lan tại chùa Bửu Long thành phố Hồ Chí Minh

Vào ngày 12 tháng 10 năm 2019 Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghi lễ tưởng nhớ vị vua thứ 9 của Thái Lan tại chùa Bửu Long thành phố Hồ Chí Minh

Tại nghi lễ này có sự tham gia của Tổng Lãnh sự cùng với phu nhân, sư trụ trì chùa Bửu Long và 10 vị sư thầy của chùa cùng các quan khách từ phái đoàn Thái Lan,các viên chức Tổng Lãnh sự quán,Chủ tịch hội doanh nghiệp Thái Lan,Hội phụ nữ Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận,khối doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng người dân Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự hơn 60 người.

Tổng Lãnh sự tiến hành thắp nến và hương trước bức ảnh của Nhà vua ,các vị quan khách tham dự cùng lạy phật và mời các vị sư tụng kinh .Tổng Lãnh sự thực hiện nghi lễ dâng y và rót nước sau đó lạy trước bức chân dung Nhà vua.

Sau nghi lễ phật giáo, Tổng Lãnh sự đại diện phái đoàn Thái Lan ,khôi doanh nghiệp Thái và cộng đồng dân Thái tại thành phố Hồ Chí Minh đặt những vòng hoa ,thắp nến và cùng các vị quan khách cúi đầu mạc niệm tưởng nhớ 89 giây trước tấm hình của Nhà vua.