News & Activities : Vào ngày 10 tháng 10 năm 2019 Tổng Lãnh sự Thái Lan nhân lời mời từ công ty Reed Tradex phát biểu khai mạc tại sự kiện Metalex Vietnam 2019 và sự kiện Welding Vietnam được tổ chức từ ngày 10 - 12 tháng 10 năm 2019 tại Saigon Exhibition & Conference Center (SECC). News

News & Activities : Vào ngày 10 tháng 10 năm 2019 Tổng Lãnh sự Thái Lan nhân lời mời từ công ty Reed Tradex phát biểu khai mạc tại sự kiện Metalex Vietnam 2019 và sự kiện Welding Vietnam được tổ chức từ ngày 10 - 12 tháng 10 năm 2019 tại Saigon Exhibition & Conference Center (SECC).

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2019 Tổng Lãnh sự Thái Lan nhân lời mời từ công ty Reed Tradex phát biểu khai mạc tại sự kiện Metalex Vietnam 2019 và sự kiện Welding Vietnam được tổ chức từ ngày 10 - 12 tháng 10 năm 2019 tại Saigon Exhibition & Conference Center (SECC).dưới sự phối hợp của Engineering Export Promotion Center India (EEPC) , India được xem là đối tác trong sự kiện lần này.

Sự kiện lần này thu hút nhiều đơn vị tham gia như Tổng Lãnh sự India tại thành phố Hồ Chí Minh ,Giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư(ITPC),Phó Giám đốc EEPC đại diện từ trung tâm xúc tiến SMEs Tokio và Hội doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan cùng tham dự

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh tầm quan trọng của kỉ thuật công nghệ,các sáng chế và công cuộc xây dựng công nghiệp địa phương vững mạnh nhằm thúc đẩy nền kinh tế bền vững và đạt tới chuỗi sản xuất thế giới mà không chỉ Việt Nam,Thái Lan,India và các nước khác trong khu vực cũng nhận được các lợi ích như nhau.

Tại sự kiện này Giám đốc Thương vụ Thái đã tạo điều kiện hỗ trợ cho 14 doanh nghiệp là các công ty Thái tham gia trong khuôn khổ Thai Pavillion ,Tổng Lãnh sự cũng đã đến xem và tham quan gian hàng triễn lãm của khối doanh nghiệp tư nhân Thái Lan.