News & Activities : Vào ngày 12/6/2019 Ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự chương trình Hội thảo Bridging ASEAN lần thứ 3 với chủ đề "Growth Strategies for Mid Corporates" News

News & Activities : Vào ngày 12/6/2019 Ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự chương trình Hội thảo Bridging ASEAN lần thứ 3 với chủ đề "Growth Strategies for Mid Corporates"

Vào ngày 12/6/2019 Ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự chương trình Hội thảo Bridging ASEAN lần thứ 3 với chủ đề "Growth Strategies for Mid Corporates" dưới sự chủ trì của Hiệp Hội Doanh nghiệp Malaysian tại Việt Nam , ngân hàng Standard Chartered phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Singapore và Văn phòng Thương mại Indonesia tại Việt Nam . Hội thảo lần này thu hút gần 100 người tham dự bao gồm Đại sứ và Tổng Lãnh sự Malaisia , đại diện Tổng Lãnh sự các nước , văn phòng Thương mại quốc tế tại Việt Nam và khôi doanh nghiệp tư nhân Thái Lan, Singapore, Malaisia và Indonesia tại Việt Nam.
Người phát biểu và người tham gia thảo luận từ ngân hàng Standard Chartered đã đề cập đến tiềm năng sự phát triển kinh tế của Asian và vai trò kinh tế thế giới đặc biệt là chiến tranh Thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẻ ảnh hưởng đến khu vực,cũng như đã đề cập đến vấn đề thay đổi để hòa nhập của khối doanh nghiệp tư nhân cỡ vừa của mỗi nước trong khu vực Đông Nam trước tình hình trên.