News & Activities : Vào chiều ngày 13/6/2019 Ông Tanee Sangrat Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Hà nội cùng với Ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi diện kiến và giới thiệu bản thân cùng với Ông Nguyễn Hoàng Long Cục trưởng Cục Ngoại Vụ Bộ ngoại giao Việt nam News

News & Activities : Vào chiều ngày 13/6/2019 Ông Tanee Sangrat Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Hà nội cùng với Ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi diện kiến và giới thiệu bản thân cùng với Ông Nguyễn Hoàng Long Cục trưởng Cục Ngoại Vụ Bộ ngoại giao Việt nam

Vào chiều ngày 13/6/2019 Ông Tanee Sangrat Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Hà nội cùng với Ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi diện kiến và giới thiệu bản thân cùng với Ông Nguyễn Hoàng Long Cục trưởng Cục Ngoại Vụ Bộ ngoại giao Việt nam, Đây là Cục vừa mới được thành lập trong vòng 5 năm trở lại đây.

Cả 2 bên đã cùng thảo luận về các đường lối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các Tỉnh của Thái Lan và Việt Nam .Đặc biệt là sự hợp tác để cùng phát triển giữa Thái và các tỉnh thành phố của Việt nam trong khu vực lãnh sự cũng như giữa Đại sứ quán Thái Lan với các Tỉnh thành khác của Việt nam nhằm đặt được kết quả cụ thể trên các tất cả các lĩnh vực như thương mại, du lịch và đầu tư giữa các tỉnh nằm trên trục hành lang kinh tế của miền Bắc, miền Trung và miền Nam.Việc thúc đẩy mối quan hệ theo hình thức kết nghĩa anh em cũng như các hình thức khác giữa các tỉnh và thành phố của hai nước dẫn đến có thể hình thành xây dựng quy trình thảo luận dựa trên đặc điểm của từng nhóm các tỉnh thành phố có Tổng quan phù hợp với nhau theo từng chủ đề quan tâm hợp tác.