News & Activities : Vào ngày 13/6/2019 Ông Tanee Sangrat Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Hà Nội đã cùng Ông Apirat Sugondhabhirom Tổng Lãnh sư Thái Lan tại thành phồ Hồ Chí Minh đã đến thăm Đại sứ Vũ Việt An Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam News

News & Activities : Vào ngày 13/6/2019 Ông Tanee Sangrat Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Hà Nội đã cùng Ông Apirat Sugondhabhirom Tổng Lãnh sư Thái Lan tại thành phồ Hồ Chí Minh đã đến thăm Đại sứ Vũ Việt An Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam

Vào ngày 13/6/2019 Ông Tanee Sangrat Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Hà Nội đã cùng Ông Apirat Sugondhabhirom Tổng Lãnh sư Thái Lan tại thành phồ Hồ Chí Minh đã đến thăm Đại sứ Vũ Việt An Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam để trao Ủy nhiệm thư của Quốc Vương Thái Lan dành cho ông Apirat Sugondhabhirom , người được ủy nhiệm đến đảm nhận chức vụ Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh .Cục trưởng Cụ Lãnh sự đã tiếp nhận và sẻ chuyển tiếp tới cơ quan chính quyền của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.Sau đó Cục trưởng đã trao Giấy chấp nhận Lãnh sự của chính phủ Viêt Nam cấp cho Tổng lãnh sự để chứng nhận rằng Tổng Lãnh sự có quyền và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên cương vị là Tổng Lãnh sự Thái Lan trong khu vực tỉnh và thành phố thuộc quyền lãnh sự một cách chính thức và tuân theo đường lối thực hiện của nghi thức ngoại giao phía Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự cũng đã khẳng định tinh thần làm việc và trách nhiệm của bản thân trong việc phát huy mối quan hệ giữa Thái và các tỉnh thành trong khu vực lãnh sự đặc biệt trên tất cả các phương diện như kinh tế, thương mại, cung cấp các dịch vụ lãnh sự đới với người dân Thái Lan, Việt Nam, và quốc tế.Ngoài ra, Đại sứ và Tổng Lãnh sự cũng nhân dịp này đã thảo luận về các điều khoản liên quan đến mối quan hệ hợp tác về mặt lãnh sự giữa Thái và Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng trong việc bảo vệ lợi ích của người dân Thái Lan khi đến thăm hay cư trú tại Việt Nam.

Cùng ngày Đại sứ và các viên chức của Đại sứ quán đã mời cơm trưa Tổng Lãnh sự để chia vui cùng Tổng Lãnh sự nhân dịp sự kiện nói trên tại tư dinh Đại sứ.