News & Activities : Vào thứ 5 ngày 6/6/2019 Ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung, Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cuộc diện kiến và thảo luận cùng với ông Chatchai Phromlert, Bí thư thường trực Bộ nội vụ News

News & Activities : Vào thứ 5 ngày 6/6/2019 Ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung, Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cuộc diện kiến và thảo luận cùng với ông Chatchai Phromlert, Bí thư thường trực Bộ nội vụ

Vào thứ 5 ngày 6/6/2019 Ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung, Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cuộc diện kiến và thảo luận cùng với ông Chatchai Phromlert, Bí thư thường trực Bộ nội vụ,Ông Pornphot Phenphat, Phó Bí thư thường trực Bộ nội vụ và Ông Preecha Thongkham, Trợ lý Bí thư thường trực cùng với Ban điều hành Bộ Nội vụ cũng đã tham gia thảo luận tại tòa thị chính Bộ Nội vụ Thái Lan tại Bangkok.

Nhân dịp này,cả hai bên đã cùng nhau thảo luận về đường lối phát triển mối quan hệ các tỉnh thành phố anh em/Thành phố Hữu Nghị giữa các tỉnh khác nhau của Thái Lan và Việt Nam trong khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giữa nhân dân hai nước trên các phương diện khác nhau, trong khu vực và ngoại tỉnh của Thái Lan và Việt Nam .Tổng Lãnh sự luôn sẳn sàng và hỗ trợ Tịnh trưởng của các tỉnh và bộ Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thành phố Hữu Nghị , thành phố Anh em cũng như các nhiệm vụ liên quan đến mối quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam .