News & Activities : Vào thứ năm, ngày 6/6/2019, ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung, Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã có một cuộc diện kiến với ông Don Pramudwinai, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan News

News & Activities : Vào thứ năm, ngày 6/6/2019, ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung, Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã có một cuộc diện kiến với ông Don Pramudwinai, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan

Vào thứ năm, ngày 6/6/2019, ông Apirat Sugondhabhirom Na Badalung, Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã có một cuộc diện kiến với ông Don Pramudwinai, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan tại Bộ Ngoại giao đường Sri Ayudhaya để trình bày về các quy định cũng như đường lối thực hiện nhiệm vụ cũng như tiếp nhận các chính sách từ Bộ trưởng nhân dịp nhận chức Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này Tổng lãnh sự đã trình bày "Tuyên bố sứ mệnh" của mình với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao đối với người đứng đầu văn phòng được nhận chức vụ mới ở nước ngoài sẽ dựa trên nguyên tắc 3 C’s để thực hiện công việc như sau (1) Consular / Community Services Chú trọng đến nhiệm vụ lãnh sự đối với cộng đồng người dân Thái Lan trong khu vực lãnh sự cũng như các vị khách Thái đến thăm cũng như dịch vụ lãnh sự cho các khách quốc tế. (2) Commercial/Investment/Economic Cooperation tập trung vào việc chăm sóc cho khối doanh nghiệp tư nhân Thái Lan trong khu vực lãnh sự đồng thời mở rộng cơ hội kinh tế của Thái Lan tại Việt Nam bao gồm cả việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Thái Lan và Việt Nam. (3) Creating Cultural / People-to-People Contact and Companionship nhấn mạnh việc thúc đẩy quan hệ văn hóa , xây dựng hình ảnh tích cực cho Thái Lan và thúc đẩy quan hệ gắn bó trên mức độ nhân dân. Nguyên tắc 3C’s nói trên được quy định phù hợp và hỗ trợ cùng với chiến lược BBB của đại sứ tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ghi nhận các đường lối công việc theo nguyên tắc 3C’s của Tổng Lãnh sự , đồng thời cũng nhấn mạnh quá trình làm việc để duy trì và phát triển mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam trên mọi phương diện ,đồng thời Bộ trưởng cũng đã đưa ra các góp ý bổ sung và cầu chúc phước lành cho Tổng lãnh sự để đặt được thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ này.