News & Activities : Vào thứ hai ngày 3/6/2019 lúc 08.45 Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghi lễ chúc mừng sinh nhật của Tân Hoàng Hậu Suthida tại Tư dinh Tổng Lãnh sự. News

News & Activities : Vào thứ hai ngày 3/6/2019 lúc 08.45 Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghi lễ chúc mừng sinh nhật của Tân Hoàng Hậu Suthida tại Tư dinh Tổng Lãnh sự.

Vào thứ hai ngày 3/6/2019 lúc 08.45 Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghi lễ chúc mừng sinh nhật của Tân Hoàng Hậu Suthida tại Tư dinh Tổng Lãnh sự.

Trong Nghi lễ này ông Apirat Sugondhabhirom Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh và phu nhân đã chủ trì Nghi Lễ trước sự tham gia của các viên chức phái đoàn Thái cũng như nhân viên của Tổng lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm Tổng lãnh sự quán, Văn phòng thương vụ Thái,Tổng cục du lịch và Hãng hàng không Thái Lan tại Việt nam, các tình nguyện viên Thái Lan từ Cục Hợp tác quốc tế , Bộ ngoại giao đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đến tham dự.

Tổng Lãnh sự đã thực hiện nghi lễ trước Bức chân dung của Hoàng Hậu đồng thời phát biểu lời chúc mừng và tất cả mọi người đều cất tiếng hát để thể hiện lòng tôn kính và chúc mừng sinh nhật của Hoàng Hậu cũng như sau đó kí tên vào sổ ghi danh để dâng lên Hoàng Hậu.

Nhân dịp này Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh sẻ mở sổ ghi danh để chúc mừng sinh nhật Tân Hoàng Hậu tại Tổng Lãnh sự quán để cho cộng đồng người Thái đến ký tên mỗi ngày cho đên hết ngày 10/6/2019