News & Activities : Vào ngày 29/5/2019 Ông Apirat Sugondhabhirom Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì bữa tiệc tối chiêu đãi Ngoại giao đoàn các Tổng Lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh. News

News & Activities : Vào ngày 29/5/2019 Ông Apirat Sugondhabhirom Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì bữa tiệc tối chiêu đãi Ngoại giao đoàn các Tổng Lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh.

Vào ngày 29/5/2019 Ông Apirat Sugondhabhirom Tổng Lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì bữa tiệc tối chiêu đãi Ngoại giao đoàn các Tổng Lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh.nhằm thể hiện sự vui mừng cùng bà Leow Siu Lin Tổng Lãnh sự Singapore , Chủ tịch Ngoại giao đoàn Tổng Lãnh sự sẻ hết nhiệm kì tại thành phố Hồ Chí Minh và được bổ nhiệm làm Đại Sứ quán Singapore tại Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào vào tháng 6/2019.Đên tham dự có Tổng Lãnh sự các nước như Malaisia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Phó Tổng lãnh sự danh dự Philipine ( Quyền Tổng Lãnh sự Danh dự)

Nhân dịp này Tổng Lãnh sự và phu nhân đã dẫn đoàn tham quan tư dinh Tổng Lãnh sự cũng như giới thiệu về giá trị lịch sử quan trọng của tòa tư dinh và tòa làm việc của Tổng Lãnh sự quán . Tổng lãnh sự đã gửi lời chúc mừng đến Tổng lãnh sự SIngapore cũng như gửi lời cảm ơn đến Tổng Lãnh sự các nước đã đón tiếp Tổng Lãnh sự và phu nhân rất nhiệt tình và chu đáo từ ngày đến nhận nhiệm kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh và đã luôn có sự hợp tác rất tốt đẹp trong suốt thời gian qua.