News & Activities : Vào ngày 23/5/2019 Hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (TBA) đã tổ chức cuộc họp thường niên trong năm 2019 tại Tổng Lãnh Sự quán News

News & Activities : Vào ngày 23/5/2019 Hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (TBA) đã tổ chức cuộc họp thường niên trong năm 2019 tại Tổng Lãnh Sự quán

Vào ngày 23/5/2019 Hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (TBA) đã tổ chức cuộc họp thường niên trong năm 2019 tại Tổng Lãnh Sự quán và đã có 33 công ty cùng tham dự. Bà Saranya Sakoltanarak Chủ tịch Hội doanh nghiệp đã báo cáo vắn tắ tình trạng ngân sách cũng như kết quả làm việc của Hôj trong năm vừa qua đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp từ các thành viên của Hội trong việc đưa ra đường lối thực hiện công việc của Hội trong tương lai.Đặc biệt năm 2019 này Hội chính thức tròn 20 năm thành lập, các phương hướng phát triển của hội cũng nhận được sự đóng góp ý kiến tích cực để Hội ghi nhận và xem xét thực hiện trong các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó các thành viên đã bỏ phiếu bầu lại Chủ tich mới nhiệm kỳ 2019 - 2021 .Kết quả Bà Saranya Sakoltanarak được chọn làm Chủ tịch của Hội tong nhiệm kỳ tới đây.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự và các viên chức phái đoàn Thái cũng tham dự với tư cách là nhân chứng trên cương vị là cố vấn danh dự của Hội . Tổng Lãnh sự đại diện cho Ngài Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội đã nhấn mạnh hơn nữa sự sẳn sàng của chính phủ trong việc hỗ trợ quá trình làm việc của Hội cũng như khuyến khích vai trò của Hội là đại diện và là cơ quan ngôn luận giữa khối tư nhân Thái Lan trên sàn thảo luận giữa chính phủ và khối tư nhân tại Việt Nam.