News & Activities : Vào ngày 9/11/2019 lúc 15.30 Tổng Lãnh sự Apirat Sugondhabhirom Na Badalung đã đến tham dự buổi thuyết trình tổng kết các chính sách  thúc đẩy lắp đặt tấm lợp năng lượng mặt trời cho các ngành công nghiệp và hộ gia đình tại Ho Chi Minh City Power. News

News & Activities : Vào ngày 9/11/2019 lúc 15.30 Tổng Lãnh sự Apirat Sugondhabhirom Na Badalung đã đến tham dự buổi thuyết trình tổng kết các chính sách thúc đẩy lắp đặt tấm lợp năng lượng mặt trời cho các ngành công nghiệp và hộ gia đình tại Ho Chi Minh City Power.

Vào ngày 9/11/2019 lúc 15.30 Tổng Lãnh sự Apirat Sugondhabhirom Na Badalung đã đến tham dự buổi thuyết trình tổng kết các chính sách 
thúc đẩy lắp đặt tấm lợp năng lượng mặt trời cho các ngành công nghiệp và hộ gia đình tại Ho Chi Minh City Power. Đến tham dự có Giám đốc công ty Saigon Power, đại diện của công ty Ho Chi Minh City Power và Southern Power . Đây là các công ty con thuộc nhánh của công ty điện lực Việt Nam và đều là chủ nhà trong buổi thuyết trình lần này .Ngoài ra còn bao gồm cả sự có mặt của nhà cung cấp tấm lợp năng lượng mặt trời tại Việt Nam tham dự. Trong buổi thuyết trình lần này có khối doanh nghiệp tư nhân Thái Lan thuộc các lĩnh vực Công nghiệp sản xuất ,Khu công nghiệp , siêu thị bán lẻ/ siêu thị hàng hóa và khối năng lượng tái tạo và đại diẹn của Hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt nam (TBA) như tập đoàn BJC Central Việt nam, công ty AMATA, BPP Vinh Chau Wind, B Grim SCG cùng nhau chia sẻ sự quan tâm hơn 15 công ty và các tổ chức.

Đây là buổi thảo luận lần đầu tiên để các doanh nghiệp Thái Lan có thể trình bày những mong muốn sử dụng tấm năng lượng mặt trời công Nghiệp và đây cũng được xem là một diễn đàn để gặp gỡ và trao đổi thông tin với nhà cung cấp dịch vụ và thu mua điện phía Việt nam một cách trực tiếp.Điều này sẻ tạo ra cơ hội hợp tác kinh doanh trong tương lai và sẻ mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Thái Lan trong việc tiết kiệm vốn tiêu hao năng lượng và mang lại một tiến trình kinh doanh thân thiện với mối trường . Trong khi đó các công ty của Việt Nam cũng có cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh sang khối doanh nghiệp Thái Lan vì sẻ mang tới giá trị đầu tư tại Việt nam ngày càng cao hơn.