ข่าวและกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

77 Tran Quoc Thao Street,District 3
Ho Chi Minh City, Viet Nam

โทร. (+84) 28 3932-763-7 กด 0
โทรสาร. (+84) 28 3932-6002
อีเมล์ประเด็นทั่วไป / General inquiries
: thaiconsulate.HOM@mfa.mail.go.th

อีเมล์ประเด็นด้านกงสุลและวีซ่า / Consular and Visa issues : consular.HOM@mfa.mail.go.th

อีเมล์ประเด็นด้านเศรษฐกิจ / Economic issues : econ.HOM@mfa.mail.go.th 
 www.facebook.com/RTCG.HCMC
LINE Official : @rtcg.hcmc

หมายเลขฉุกเฉิน (สำหรับคนไทย)
(+๘๔)๓๖-๖๓๓๒๐๗๑

  • Thai Business Association (Vietnam)
  • Thai Airways
  • TAT
  • boi
  • Thai Trade
  • exim bank
  • มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล