ข่าวและกิจกรรม 

ดูทั้งหมด
สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

77 Tran Quoc Thao Street,District 3
Ho Chi Minh City, Viet Nam

โทร. (8428) 3932-7637-8 กด 0
โทรสาร. (8428) 3932-6002
อีเมล์ thaihom@mfa.go.th
 www.facebook.com/RTCG.HCMC
LINE Official : @rtcg.hcmc

หมายเลขฉุกเฉิน (สำหรับคนไทย)
(+๘๔)๓๖-๖๓๓๒๐๗๑