บริการ

งานบริการฝ่ายกงสุล : เอกสารรับรองความประพฤติ

หนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate)
 

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย หากประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติกรุณาเตรียมเอกสารตามคำเเนะนำของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สามารถตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จาก http://pcscenter.sb.police.go.th/service-1.php

เมื่อจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยเเล้ว กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เพื่อเขียนหนังสือมอบอำนาจและขอพิมพ์ลายนิ้วมือ เอกสารทีต้องเตรียมมาในวันที่มาติดต่อคือ

 

1. คำร้องนิติกรณ์ ดาวน์โหลดเเบบฟอร์ม คลิกที่นี่
 

2. สำเนาบัตรประชาชนไทยหรือสำเนาหนังสือเดินทางไทย

3. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือมอบอำนาจ 15 ยูโร

เวลาติดต่อ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-11.30 น. หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 045-1835900, 09 612 2640 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. เท่านั้น