บริการ

ตรวจลงตรา (VISA)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ 

Lönnrotin Puistikko 5 A 2, 00120 Helsinki

คนไทยที่ต้องการขอวีซ่ามาประเทศฟินแลนด์ กรุณาติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยโดยตรง ดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.finland.or.th

ประกาศ: ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวที่อยู่เกินกำหนดบางจำพวกกลับเข้ามาในประเทศไทย รายละเอียดที่นี่

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คนสัญชาติฟินแลนด์และเอสโตเนียสามารถเข้าประเทศไทยทางบกได้ไม่เกิน 2 ครั้งปีปฏิทิน รายละเอียดที่นี่

วิธีการอ่านแผ่นปะตรวจลงตราของไทย และรายละเอียดตราประทับอนุญาตของ สตม. โปรดคลิ๊กที่นี่

การบริการด้านวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ

1. การยื่นใบสมัครและระยะเวลาในการดำเนินการ

    - สมัครด้วยตนเองใช้เวลา 4 วันทำการ 

     - สมัครทางไปรษณีย์ควรส่งเอกสารมาก่อนล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ พร้อมซองจดหมายและแสตมป์สำหรับส่งกลับ

2.  ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศฟินแลนด์ และประเทศเอสโตเนียสามารถเดินทางไปประเทศไทยโดยแสดงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และอยู่ในประเทศไทยได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า 

3.  เอกสารประกอบการขอวีซ่าโปรดอ่านจากภาษาอังกฤษหรือภาษาฟินนิช

4. ค่าธรรมเนียม http://www.thaiembassy.org/helsinki/en/bulletin/1914/105169-Consular-Service-Fees.html

ติดต่อสอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์โปรดติดต่อระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ เกี่ยวกับวีซ่า + 358 9 612 26400

หรือติดต่อทางอีเมล์  เกี่ยวกับวีซ่า  visa@thaiembassy.fi     เกี่ยวกับด้านกงสุล consular@thaiembassy.fi 

โปรดทราบ! สำหรับคนไทยที่ต้องการขอวีซ่ามาประเทศฟินแลนด์กรุณาติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยโดยตรง เพราะสถานทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิไม่มีอำนาจในการพิจารณาออกวีซ่ามาประเทศฟินแลนด์ให้คนไทยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ https://finlandabroad.fi/web/tha/th-entering-finland