บริการ

งานบริการฝ่ายกงสุล

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ 

Lönnrotin Puistikko 5 A 2, 00120 Helsinki

งานบริการด้านกงสุล

-          เวลาเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่มาติดต่อ วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่าง 09.00-12.00 น. 

-          เวลาเปิดให้บริการสำหรับการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา  13.30 - 16.00 น. หมายเลข  +358 9 612 2640

-        การจองเวลาทำหนังสือเดินทาง ทำได้ด้วยการส่งข้อความไปที่ หมายเลข  + ๓๕๘ ๔๕ ๑๘๓๕ ๙๐๐   โดยระบุชื่อและวันที่ประสงค์จะมา 

-          การติดต่อทางอีเมล์ Email: consular@thaiembassy.fi

-          การติดต่อสำหรับกรณีฉุกเฉินในวันหยุดราชการ (เท่านั้น) หมายเลขโทรศัพท์+๓๕๘ ๕๐ ๓๑๒ ๐๕๗๔  

อัตราค่าธรรมเนียม

Huomio! Thaimaan kansalaisten Suomen viisumiasioissa otattehan yhteyttä suurlähetystöön Bangkokissa. 
สำหรับคนไทยที่ต้องการขอวีซ่ามาประเทศฟินแลนด์กรุณาติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยโดยตรง เพราะสถานทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิไม่มีอำนาจในการพิจารณาออกวีซ่ามาประเทศฟินแลนด์ให้คนไทยค่ะ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ https://finlandabroad.fi/web/tha/th-entering-finland