กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานเอกอัครราชทูต

สำนักงานเอกอัครราชทูต

สำหรับการติดต่อทางราชการด้านการทูต

Tel. +358 9 612 26415, +358 50 590 3560
Fax.  +358 9 612 26466
Email: chancery@thaiembassy.fi