กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ 

สำหรับการติดต่อทางราชการ   

ที่อยู่: Lönnritnkatu 7 B 12, 00120 Helsinki (ชั้น 1), 00120 Helsinki

Tel. +358 9 612 26415, +358 50 590 3560

Fax.  +358 9 612 26466
Email: chancery@thaiembassy.fi

สำหรับการติดต่อแผนกกงสุลและวีซ่า

ที่อยู่: Lönnritn Puistikko 5 A 2, 00120 Helsinki (ชั้น 1), 00120 Helsinki

ยื่นคำร้องเพื่อขอรับบริการด้านกงสุล ระหว่างเวลา 9.00 น. -12.00 น.

สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ระหว่างเวลา 13.30 น.-16.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ  +358 9 612 2640

โทรสาร       +358 9 61226466   

กรณีฉุกเฉินเท่านั้น +๓๕๘ ๕๐ ๓๑๒ ๐๕๗๔ 

 อีเมล์   ติดต่อสอบถามท้่วไป และ ด้านกงสุล consular@thaiembassy.fi 

             ติดต่อเรื่องวีซ่า visa@thaiembassy.fi