สารเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ อวยพรปีใหม่สงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข่าวสาร

สารเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ อวยพรปีใหม่สงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

สารเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ
อวยพรปีใหม่สงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๑
 
 
                เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของปวงชนชาวไทย ผมขอถือโอกาสนี้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดอวยพรให้คนไทยทุกคนที่พำนักอาศัยในประเทศฟินแลนด์และเอสโตเนีย ประสบความสุข   มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และสมปรารถนาในทุกสิ่งคาดหวังตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และตลอดไปครับ 
 
 
                                      นายนพพร อัจฉริยวนิช
                                        เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ