ลิงค์ Information

ลิงค์

 

Thai Authorities
 
กระทรวงการต่างประเทศไทย (Ministry of  Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand)  
 
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ (Consular Affairs)  http://www.consular.go.th/

สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่างๆทั่วโลก  Royal Thai Embassies and Royal Thai Consulates Worldwide
 
ข้อมูลเรื่องการเกณฑ์ทหารไทย http://www.mod.go.th/misc/officer1.htm
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Authority of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Thailand Board of Investment

สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง Thai Immigration Bureau

กรมศุลกากรไทย The Customs Department of the Kingdom of Thailand  
 
คนไทยในยุโรป ThaiEurope.net

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
The Thai Chamber of Commerce&Board of Trade of Thailand


Finnish Authorities

กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ Ministry For Foreign Affairs of Finland
 
สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย Finnish Embassy, Bangkok 

สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฟินแลนด์ Finnish Immigration Service.
 

สำนักงานสวัสดิการสังคม  www.kela.fi  

 

สำนักจัดหางาน www.mol.fi  

 

แหล่งข้อมูลสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนภาษาฟินนิช http://www.infopankki.fi/en-GB/finnish_language/