ประกาศ : ห้ามนำเครื่องบินโดยสารเข้าประเทศไทยชั่วคราวระหว่างวันที่ 4-6 เม.ย. 2563 Bulletin

ประกาศ : ห้ามนำเครื่องบินโดยสารเข้าประเทศไทยชั่วคราวระหว่างวันที่ 4-6 เม.ย. 2563