ประกาศ : สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในฟินแลนด์ วันที่ 3 มีนาคม 2563 Bulletin

ประกาศ : สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในฟินแลนด์ วันที่ 3 มีนาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ขอแจ้งสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในฟินแลนด์ และมาตรการของฟินแลนด์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมดังนี้
 
วันนี้ (3 เมษายน 2563) รัฐสภาฟินแลนด์ ได้เห็นชอบกฤษฎีกาที่รัฐบาลฟินแลนด์เสนอให้ร้านอาหารในฟินแลนด์ทั้งประเทศ ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สรุปได้ดังนี้
 
1.  ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่มที่ให้นั่งดื่มในร้าน และสถานที่เที่ยวกลางคืนทุกแห่งในฟินแลนด์ จะต้องปิดให้บริการตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 
2.  การจำหน่ายอาหารให้ลูกค้าซื้อไปรับประทานที่บ้านหรือนอกร้านยังสามารถทำได้ อย่างไรก็ดี การจำหน่ายอาหารดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าสัมผัสกัน หรือ
อยู่ใกล้กันจนทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ COVID-19
 
3.  ศูนย์อาหาร หรือโรงอาหาร ของหน่วยงานหรือสำนักงาน ซึ่งไม่เปิดให้บริการกับบุคคลภายนอก อาทิ ศูนย์อาหารของสำนักงานที่จำหน่ายอาหารให้เฉพาะกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน โรงอาหารของโรงเรียน โรงอาหารของศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก และศูนย์อาหารของโรงพยาบาล เป็นต้น ยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ  
 
ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของรัฐสภาฟินแลนด์ ที่ https://www.eduskunta.fi/EN/tiedotteet/Pages/020420restrictionstorestaurants.aspx 
และเว็บไซต์ของกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานฟินแลนด์ ที่  https://tem.fi/en/article/-/asset_publisher/ravintolat-sulkeutuvat-koko-maassa-perjantaina-puolen-yon-aikaan-koronavirusepidemian-vuoksi
 
                       สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ
                                  3 เมษายน 2563