ประกาศ : รายงานสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเอสโตเนีย วันที่ 27 มีนาคม 2563 Bulletin

ประกาศ : รายงานสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเอสโตเนีย วันที่ 27 มีนาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ขอรายงานสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเอสโตเนีย และมาตรการของรัฐบาลเอสโตเนียในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมดังนี้
 
รัฐบาลเอสโตเนียได้ออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังนี้
1. ห้ามประชาชนอยู่รวมกลุ่มกันมากกว่า 2 คน ยกเว้นผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
2. ให้ประชาชนอยู่ห่างกันเกินระยะ 2 เมตร ในสถานที่สาธารณะ
3. ปิดสนามเด็กเล่นและสนามกีฬาในเขตเมืองใหญ่
4. ขอให้ประชาชนทำงานจากที่บ้าน หากลักษณะงานเอื้อให้ทำได้
5. ให้ปิดร้านอาหารที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปนั่งกินในร้าน ยกเว้นเป็นการจำหน่ายอาหารเพื่อซื้อกลับไปทานที่บ้าน หรือที่ให้บริการส่งอาหารตามบ้าน
6. ให้ปิดศูนย์การค้าตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ดี ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านจำหน่ายหรือให้เช่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร้านให้บริการโทรศัพท์ ธนาคาร ซึ่งอยู่ในศูนย์การค้ายังสามารถเปิดให้บริการได้
7. เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบนท้องถนน เพื่อตรวจตราว่าประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ
27 มีนาคม 2563