ประกาศ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จะปิดทำการในวันที่ 6 เมษายน 2563 Bulletin

ประกาศ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จะปิดทำการในวันที่ 6 เมษายน 2563