ประกาศ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ Bulletin

ประกาศ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒