ประกาศ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จะปิดทำการในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 Bulletin

ประกาศ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จะปิดทำการในวันที่ 22 ตุลาคม 2562