ประกาศ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ Bulletin

ประกาศ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒