ประกาศ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จะปิดทำการในวันที่ 14 และ 23 ตุลาคม 2562 Bulletin

ประกาศ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จะปิดทำการในวันที่ 14 และ 23 ตุลาคม 2562