กิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ หารือกับผู้บริหารของบริษัท Reaktor Education ซึ่งจัดทำบทเรียนเรื่องปัญญาประดิษฐ์ Activity

กิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ หารือกับผู้บริหารของบริษัท Reaktor Education ซึ่งจัดทำบทเรียนเรื่องปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้เชิญ Mr. Ville Valtonen, Managing Director และ Mr. Ville Sinisalo, Head of Partnerships ของบริษัท Reaktor Education ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิจัดทำบทเรียนเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (Crash course on Artificial Intelligence -AI) มาหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแปลบทเรียนเรื่องปัญญาประดิษฐ์ เป็นภาษาไทย ทั้งนี้ บทเรียนเรื่องปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท Reaktor Education เป็นบทเรียนแนะนำเรื่องปัญญาประดิษฐ์ที่ง่ายแก่การเข้าใจของบุคคลธรรมดาทั่วไป และได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ 20 ภาษาในสหภาพยุโรปแล้ว