กิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เข้าร่วมงานฉลองวันครบรอบเอกราชเอสโตเนีย Activity

กิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เข้าร่วมงานฉลองวันครบรอบเอกราชเอสโตเนีย

เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายนพพร อัจฉริยวนิช และนางพรรวี อัจฉริยวนิช ภริยา ได้เดินทางไปร่วมงานฉลองครบรอบ 102 ปี ของการได้รับเอกราชของเอสโตเนีย โดยในค่ำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ Ms. Kersti Kaljulaid ประธานาธิบดีแห่งเอสโตเนียและคู่สมรส ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองที่จัดขึ้น ณ โรงละคร เมือง Viljandi ห่างจากกรุงทาลลินน์ประมาณ 165 กิโลเมตร โดยประธานาธิบดี Kaljulaid ได้กล่าวว่า ประชาชนเอสโตเนียได้อยู่กับสันติภาพมานาน 30 ปีแล้ว หลังจากที่อดีตสหภาพโซเวียตได้ถอนทหารออกไปจากเอสโตเนีย ปัจจุบันเอสโตเนียได้สร้างความมั่นคงระยะยาวด้วยการเข้าเป็นสมาชิก NATO และในปี ค.ศ. 2020-2021 เอสโตเนียจะเป็นสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ เอสโตเนียยึดมั่นในการปกครองโดยหลักกฎหมาย ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ รัฐบาลเอสโตเนียให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาเอสโตเนียน การประกันสุขภาพของประชาชน และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ Mr. Urmas Reinsalu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอสโตเนียได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องโถง กระทรวงการต่างประเทศเอสโตเนีย ในกรุงทาลลินน์ โดยรัฐมนตรี Reinsalu ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจ บทบาทของเอสโตเนียในฐานะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ การเปิดสถานเอกอัครราชทูตเอสโตเนียแห่งใหม่ในสิงค์โปร์ และอาบูดาบี และการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจระหว่างเอสโตเนียกับมิตรประเทศ