กิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ พบหารือกับภาคเอกชนฟินแลนด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา Activity

กิจกรรม : เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ พบหารือกับภาคเอกชนฟินแลนด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา

เมื่อวันที่​ 12​ กุมภาพันธ์ 2563​ นายนพพร​ อัจฉริยวนิช​ เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงเฮลซิงกิ​ ได้พบหารือกับ Mr. Juha Ritvala นักธุรกิจของเมือง Vihti พร้อมด้วย Ms. Jaana Vormisto และ Ms. Elina Tran-Nguyen ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท FIANT Consulting Oy ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับฟินแลนด์ โดยการเชิญชวนภาคเอกชนฟินแลนด์เข้าร่วมให้การสนับสนุนโครงการนำครูฟินแลนด์จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง Vihti ของฟินแลนด์ไปสาธิตวิธีการสอนหนังสือแบบฟินแลนด์ให้แก่ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เอกอัครราชทูตนพพรฯ ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับเทศบาลเมือง Vihti มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 อันถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายการทูตเพื่อการศึกษาและการทูตเพื่อประชาชนที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อีกทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับฟินแลนด์อีกทางหนึ่งด้วย