กิจกรรม : เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  Activity

กิจกรรม : เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. เวลา ๐๙.๕๙ น. นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้นำข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ วางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒. เวลา ๑๐.๓๐ น. เอกอัครราชทูตนพพรฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์จำนวน ๔ รูป จากวัดพุทธาราม ฟินแลนด์ เจริญพระพุทธมนต์ และสดับปกรณ์ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตนพพรฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งคนไทยในฟินแลนด์ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์