กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ Activity

กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

                   ๑.  เวลา ๐๙.๕๙ นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ วางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตนพพรฯ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

                   ๒.  เวลา ๑๐.๓๐ น. เอกอัครราชทูตนพพรฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์จำนวน ๔ รูปจากวัดพุทธาราม ฟินแลนด์ เจริญพระพุทธมนต์ และสดับปกรณ์ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตนพพรฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งคนไทยในฟินแลนด์ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์