กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิจัดการประชุมหารือเรื่อง "โอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศไทย" Activity

กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิจัดการประชุมหารือเรื่อง "โอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศไทย"

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดการประชุมหารือเรื่อง "โอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศไทย" ที่ห้องประชุม ในศูนย์การค้า Forum กลางกรุงเฮลซิงกิ โดยนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้บรรยายถึงศักยภาพ และสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย รวมถึงจุดแข็งของประเทศไทยในการทำธุรกิจ การค้าและการลงทุน ตลอดจนสถานะทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับฟินแลนด์ และนางสาวณัฐรีย์กร เสฏฐสุภัค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของไทย ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ทั้งในรูปแบบภาษีและไม่ใช่ภาษีที่นักลงทุนจะได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ Mr. Juha Ritvala นักธุรกิจฟินแลนด์ มาเล่าประสบการณ์ทำธุรกิจของตนในประเทศไทยให้นักธุรกิจฟินแลนด์ที่เข้าร่วมการประชุมหารือจำนวน 18 คน จากหลายสาขาธุรกิจ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software design และ IT solutions) การศึกษา และที่ปรึกษาทางธุรกิจ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง อันเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจฟินแลนด์ที่สนใจจะทำธุรกิจ การค้าและการลงทุนในประเทศไทย