กิจกรรม : อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นเยือนฟินแลนด์ด้านการศึกษา Activity

กิจกรรม : อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นเยือนฟินแลนด์ด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เดินทางเยือนฟินแลนด์ตามคำเชิญของเทศบาลเมือง Vihti ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเฮลซิงกิไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบการศึกษาของเยาวชนไทยในพื้นที่ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ได้เยี่ยมชมโรงเรียนหลายแห่งในเขตเทศบาล Vihti และเทศบาล Espoo รวมทั้งโรงเรียน Kuoppanummi ซึ่งได้ส่งครูฟินแลนด์ 3 คน ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ไปดำเนินโครงการสาธิตวิธีการสอนหนังสือแบบฟินแลนด์ให้แก่ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ที่นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เป็นผู้ริเริ่มโครงการฯ และได้ดำเนินโครงการฯ ไปแล้ว 3 ครั้ง สำหรับครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 สำหรับครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้

และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตนพพรฯ ได้นำอธิบดีสุทธิพงษ์ฯ เข้าพบกับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง Vihti เพื่อหารือกันในเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษา และทั้งสองฝ่ายตกลงจะดำเนินโครงการสาธิตวิธีการสอนหนังสือแบบฟินแลนด์ให้แก่ครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยต่อไป