กิจกรรม : การพบหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในฟินแลนด์ และคนไทยที่เดินทางมาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์/คนงานไทยที่ทำงานเป็นฝ่ายสนับสนุนในแคมป์เก็บผลไม้ป่า และการเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลไม้ป่าของบริษัท Kaskein Marja Oy Activity

กิจกรรม : การพบหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในฟินแลนด์ และคนไทยที่เดินทางมาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์/คนงานไทยที่ทำงานเป็นฝ่ายสนับสนุนในแคมป์เก็บผลไม้ป่า และการเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลไม้ป่าของบริษัท Kaskein Marja Oy

ระหว่างวันที่ 17​ – 20 สิงหาคม​ 2562​ นายนพพร​ อัจฉริยวนิช​ เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงเฮลซิงกิ​ พร้อมด้วยนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล​ และผู้อำนวยการกองคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ และองค์กรเอกชนที่ดูแลและให้คำแนะนำด้านสังคมและบริการสุขภาพกับกลุ่มคนชาติต่าง ๆ รวมถึงคนไทยที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในฟินแลนด์ และได้หารือกับพันตำรวจตรีหญิงรมยง สุรกิจบรรหารรองปลัดกระทรวงแรงงาน และนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเตรียมท่าทีฝ่ายไทยเกี่ยวกับการเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และการคุ้มครองดูแลคนไทยที่เดินทางมาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์รวมทั้งคนงานไทยที่ทำงานเป็นฝ่ายสนับสนุนในแคมป์เก็บผลไม้ป่า​ โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกับ Ms. Jenni Karjalainen ที่ปรึกษาพิเศษของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานฟินแลนด์ และ Mr. Antti Neimala อธิบดีกรมจ้างงาน กระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานฟินแลนด์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการคุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ของคนไทยที่เดินทางมาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และคนงานไทยที่ทำงานเป็นฝ่ายสนับสนุนในแคมป์เก็บผลไม้ป่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตฯ ยังได้นำคณะของกรมการกงสุลเดินทางไปเยี่ยมชมการแปรรูปผลไม้ป่าที่คนไทยเก็บและนำไปแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มของบริษัท Kaskein Marja Oy ที่เมือง Lappeenranta ด้วย