กิจกรรม : คนไทยเก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์ประสบอุบัติเหตุ (สถานการณ์ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562) Activity

กิจกรรม : คนไทยเก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์ประสบอุบัติเหตุ (สถานการณ์ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562)

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานและติดตามอาการของคนไทยเก็บเบอร์รี่ป่า 2 คนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562​ ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล​ Seinäjoki Central Hospital​​ และขอแจ้งว่า คนไทยทั้งสองคนมีอาการดีขึ้น​ แพทย์ของโรงพยาบาลจึงได้อนุญาตให้คนไทยทั้ง​สอง​ออกจากโรงพยาบาล​ และได้ส่งตัวกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในประเทศไทย​แล้วเมื่อวันที่​ 10​ สิงหาคม​ 2562​ คนไทยที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี โดยบริษัทประกันภัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งจ่ายเงินชดเชยการสูญเสียโอกาสการเก็บเบอร์รี่ป่าในฤดูกาลนี้ และจ่ายเงินที่คนไทยได้จ่ายไปก่อนหน้านี้เพื่อเดินทางมาเก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์ด้วย