กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ Activity

กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดังนี้

1.  เวลา 09.30 น. นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และภริยาได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคนไทยในฟินแลนด์ ตักบาตรประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากวัดพุทธาราม ฟินแลนด์ จำนวน 3 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  

2.  เวลา 10.00 น. เอกอัครราชทูตนพพรฯ ได้ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) และเปิดกรวยกระทงธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนำ ขรก. และ จนท. สอท. พร้อมด้วยคนไทยในฟินแลนด์กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ