บริการ

Lääkkeiden vienti ja tuonti

KIELLETYT LÄÄKEAINEET

 


Huumausaineisiin luokiteltavat lääkkeet

Katso lista huumausaineista tästä.

Lomake IC-1 tästä

Lääkkeet, jotka sisältävät huumausainelistan ryhmän 1, 4 ja 5 mukaisia lääkeaineita ei saa viedä maahan tai tuoda maasta.

Lääkkeet, jotka sisältävät huumausainelistan ryhmän 2 mukaisia lääkeaineita, saa viedä maahan henkilökohtaiseen käyttöön. Lääkkeen määrää ei missään tapauksessa saa ylittää 30 päivän annostusta. Matkustajan tulee täyttää lääkkeen maahantuontilupa lomake(Lomake IC-1), jonka on myöntänyt Thaimaan Food and Drug Administration sekä lähettää lomake heille 2 viikkoa ennen matkustamista.

Lue tarkemmat ohjeet ennen matkustamista, jos ohjeita ei noudateta lääkkeiden maahantuonnista ja viennistä seuraa kovat rangaistukset.

”Ohjeet matkustajalle, jolla on matkatavarana psykotrooppisiin tai huumausaineisiin luokiteltavia lääkeaineita" (ks. kohta 1A tuoti – kohta 2A vienti, ohje on englannikielisenä).

To apply for the permit, please fill the online application here: http://permitfortraveler.fda.moph.go.th

Psykotrooppiset lääkkeet

Katso lista psykotrooppisista lääkkeistä tästä.

Lääkkeet, joiden lääkeaine löytyy psykotrooppisten lääkkeiden listan ryhmästä 1, ei saa viedä maahan tai tuoda maasta.

Lääkkeet, joiden lääkeaine löytyy psykotrooppisten lääkkeiden listan ryhmästä 2, 3 tai 4, saa viedä maahan henkilökohtaiseen käyttöön. Lääkkeen määrää ei missään tapauksessa saa ylittää 30 päivän annostusta. Matkustajalla tulee olla mukana englanninkielinen lääkärintodistus sekä reseptit.

Lue tarkemmat ohjeet ennen matkustamista, jos ohjeita ei noudateta lääkkeiden maahantuonnista ja viennistä seuraa kovat rangaistukset.

”Ohjeet matkustajalle, jolla on matkatavarana psykotrooppisiin tai huumausaineisiin luokiteltavia lääkeaineita" (ks. kohta 1B tuoti – kohta 2B vienti, ohje on englannikielisenä).

To apply for the permit, please fill the online application here: http://permitfortraveler.fda.moph.go.th

For more information please contact directly to Food and Drug Administration.(http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/En/SitePages/ContactUs.aspx)

You can check your drugs at Permit for Traveller. (http://permitfortraveler.fda.moph.go.th)

Currently the website is under maintenance. If traveler would like to carry narcotic medications into Thailand, please contact directly to email tnarcotics@fda.moph.go.th

Tel: 66- 2590-7160, 66- 2590-7171
Fax: 66-2591-8390, 66-2591-8489, 66-2590-7170
e-mail:drug@fda.moph.go.th​
 
Narcotics Control Division 
Tel: 66- 2590-7340, 66- 2590-7341, 66- 2590-7344 
Fax: 66-2590-7333
e-mail:  tnarcotics@fda.moph.go.th