กระทรวงการต่างประเทศ

Suurlähettiläs toimisto

SUURLÄHETTILÄÄN TOIMISTO

KANSLIA (diplomaatti asioissa viranomaisille)

Käynti  9.00-12.00 sekä 13.00-16.30

Puh. +358 9 612 26415, +358 50 590 3560

Fax. +358 9 612 26466

Email:chancery@thaiembassy.fi