Oleskeluviisumi tyyppi O-A ( Eläkeläisviisumi, 50 vuotta täyttäneille) Oleskeluviisumi tyyppi O-A ( Eläkeläisviisumi, 50 vuotta täyttäneille)

Oleskeluviisumi tyyppi O-A ( Eläkeläisviisumi, 50 vuotta täyttäneille)

OLESKELUVIISUMI TYYPPI “O-A” (Eläkeläisviisumi)

Eläkeläisviisumi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat 50 vuotta täyttäneitä. Eläkeläisviisumilla voi oleskella Thaimaassa maksimissaan vuoden yhtäjaksoisesti. Työnteko on ehdottomasti kielletty. Eläkeläisviisumin haltijan ei tarvitse poistua maasta viisumin voimassaolon aikana, mutta hänen tulee ilmoittautua paikallisella Immigration-toimistolla 90 päivän välein.

Hakemusvaatimukset:

 1. Hakijan täytyy olla vähintään 50-vuotias
 2. Hakijalla ei saa olla rikosrekisteriä Thaimaassa tai Suomessa
 3. Hakijan täytyy olla Suomen kansalainen tai täytyy hänellä on oltava oleskelulupa Suomessa
 4. Hakijalla ei saa olla kyseisiä sairauksia; lepra (Leprosy), huumeriippuvaisuus, elefanttitauti (Elephantiasis), kupan kolmas vaihe (third phase of Syphilis)

Viisumin voimassaoloaika: 

Oleskeluviisumi tyyppi "O-A" monella maahantulolla on voimassa yhden vuoden. Tämä tarkoittaa, että maahantulon on tapahduttava viisumin voimassaoloajan sisällä. Viisumitarran voimassaoloaika lukee viisumitarrassa kohdassa "Valid Until".

Oleskelun pituus:

Ulkomaan kansalainen, jolle on myönnetty oleskeluviisumi luokasta O-A yhtä tai useampaa maahantuloa varten ja joka saapuu kuningaskuntaan ensimmäistä kertaa, saa oleskella kuningaskunnassa sairausvakuutuksensa kattaman ajan muttei kuitenkaan pidempään kuin yhden (1) vuoden. Maahanmuuttoviranomaisen on tarkistettava, arvioitava ja hyväksyttävä mahdolliset huomautukset viisumissa, joka on myönnetty henkilölle Thaimaan ulkomaan suurlähetystöstä.  (viimeinen sallittu päivä saapua Thaimaahan näkyy viisumitarran kohdassa "Valid Until")

Väliaikainen oleskeluoikeus kuningaskunnassa ulkomaan kansalaiselle, jolle on myönnetty oleskeluviisumi luokasta O-A (enintään yhdeksi (1) vuodeksi)

 

Tarvittavat asiakirjat:


1. Passi, joka on voimassa vähintään 18 kuukautta Thaimaahan saapumispäivän jälkeen. Passissa on oltava vähintään yksi tyhjä viisumisivu Thaimaan viisumia varten. Passi tulee jättää suurlähetystöön viisumia anoessa. Postin kautta anoessa tulee passi lähettää hakemuksen mukana.

2. Kopio passin etusivusta

3. Täytetty viisumihakemus kahtena alkuperäiskappaleena.  Lomake tästä

4. 2 kpl värillisiä passikuvia, jotka on otettu viimeisten 6 kuukauden aikana. Tärkeää: Emme ota vastaan musta-valko kuvia.

5. Henkilökohtaisten tietojen kaavake kahtena alkuperäiskappaleena. Lomake tässä

6. Varallisuustodistus (englanninkielinen ja maistraatin notaarin vahvistamana)

- Alkuperäinen todistus varallisuudestasi (+ 1 kpl kopioita), joka on käytettävissä säästö- tai käyttötililtäsi. Sijoitukset, rahastot yms. muut vastaavat tilit eivät kelpaa varallisuustodistuksena. Säästö- tai käyttötilin saldon tulee olla vähintään 800,000 Bahtia (vähintään 25,000€ (Alkaa 15.9.2019)). Todistus saa olla korkeintaan 30 päivää vanha.

Tai

- Alkuperäinen eläketodistus (+ 1 kpl kopioita), jonka kuukausittainen nettotulo on vähintään 65,000 Bahtia (huom. kurssi vaihtelee päivittäin) (englanninkielinen ja maistraatin notaarin vahvistamana)

Tai

- Varallisuustoditus + vuoden eläketulot ovat yhteensä vähintään 800,000 Bahtia (Alkuperäiset + 1 kpl kopioita ,englanninkielinen ja maistraatin notaarin vahvistamana) huom. kurssi vaihtelee päivittäin

7. Rikosrekisteriote. Hakijalla ei saa olla merkintöjä Suomen rikosrekisterissä (alkuperäinen + 1 kpl kopioita).  

Oikeusrekisterikeskus,(http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/oteesitettavaksiulkomailla.html).Todistus saa olla korkeintaan 3 kuukautta vanha. 


8. Lääkärintodistus siitä maasta, jossa hakemus jätetään. (alkuperäinen + 1 kpl kopioita) Lomake tästä.
(Lääkärintodistuksen tulee olla maistraatin notaarin vahvistama). Todistus saa olla korkeintaan 3 kuukautta vanha.

9. Vakuutus todistus Suomesta tai Thaimasta (englanninkielinen)  (alkuperäinen +1 kpl kopioita).  jonka vakuutuskatto avohoitopotilaalle Thaimaan sairausvakuutus on vähintään 40 000 Thaimaan bahtia (THB) ja sairaalapotilaalle vähintään 400 000 Thaimaan bahtia (THB).  Vakuutus, joka on voimassa koko matkaan ajan.

Lisätietoa vakuutusvaatimuksista: https://longstay.tgia.org/. (Lataa todistus ulkomaan vakuutuksesta)

 
10. Postitse viisumianomuksen lähettäessä tulee liittää palautuskuori postimerkkeineen pikakirjettä varten sekä vastaanottajan tiedot täytettynä.

Jos hakija haluaa asua Kuningaskunnassa yhdessä puolisonsa kanssa, mutta puoliso ei voi saada ”O-A” viisumia, hän voi hakea Oleskeluviisumi tyyppiä "O". Hakemukseen tulee lisätä hakijan virkatodistus englanninkielisenä. (saa olla enintään 3 kk. vanha) Virkatodistuksessa tulee näkyä aviopuolison tiedot.

Tärkeää: Mainittujen asiakirjojen lisäksi suurlähetystöllä on oikeus vaatia lisäasiakirjoja.

Viisumimaksu:  Monta maahantuloa 170 euroa. Maksu vain käteisenä.

Aikataulu:

Mikäli anot viisumin itse lähetystöstä, käsittelyaika on 4 arkipäivää siitä päivästä kun kaikki vaadittavat asiakirjat ovat vastaanotettu. 

Viisumin noutopäivä näkyy antamastamme maksukuitista. Ota kuitti ja henkilöllisyystodistus mukaan passia noutaessa.

Matkatoimiston tai edustajan kautta viisumia anoessa, käsittelyaika on 7 päivää.

Jos haluat lähettää hakemuksen postissa, olkaa hyvä ja lähettäkää hakemus n. 3 viikkoa ennen matkaa, toimittakaa meille palautuskuori postimerkkeineen kirjattua kirjettä tai pikakirjettä varten sekä vastaanottajan tiedot täytettynä. Jos tulet noutamaan viisumisi itse, liitä kirjallinen maininta siitä hakemuksen mukana.

 

Lisätietoa

1. 90 päivän oleskelun jälkeen tulee paikalliseen Immigration-toimistoon mennä ilmoittautumaan ja ilmoittautua jatkossakin aina 90 päivän välein.  Mikäli alueella jossa oleskelet ei ole Immigration-toimistoa, voi ilmoittautumisen tehdä paikallisella poliisiasemalla.

2. Ilmoittautuminen on mahdollista tehdä myös postitse lähettämällä hakemuslomake (TM.47), kopio passin henkilötietosivusta ja kopio viimeisimmästä saapumisleimasta, maksettu paluukirjekuori osoitetietoineen. Kyseiset paperit tulee lähettää 7 päivää ennen 90 päivän täyttymistä osoitteeseen:

Immigration Division 1

120 Moo 3, Government Center B

Chaengwattana Soi  7, Laksi

Bangkok 10210

3. Ilmoittautuminen on mahdollista tehdä myös netissä: https://extranet.immigration.go.th/fn90online/online/tm47/TM47Action.do

Non-Immigrant O-A viisumin jatkoajan anominen Thaimassa:

Jatkoaika tulee anoa asuinpaikkakunnan maahanmuutto (Immigration) -viranomaiselta. Viisumin jatkoajan myönnöstä vastaa maahanmuutto (Immigration) -viranomainen. (katso ohjeet tästä)

 

Vaadittavat asiakirjat:

 1. Hakemuslomake (TM.7)
 2. Passi + kopio passin etusivusta
 3. 1 kpl värillistä passikuvaa. Kuvakoko 4x6 cm
 4. Maksu 1900 Bahtia
 5. Varallisuustoditus, jonka pitää olla jokin seuraavista vaihtoehdoista:
 •  Alkuperäinen todistus thaimaalaiselta pankilta sekä päivitetty pankkikirja, jossa saldona vähintään 800,000 Bahtia. Saldotodistuksessa tulee näkyä, että talletus on ollut tilillä vähintään kolme kuukautta.
 • Alkuperäinen eläketodistus (englanninkielisenä). Kuukausittainen nettotulon on oltava vähintään 65,000 Bahtia. Todistus tulee laillistaa maistraatissa, Suomen ulkoministeriössä sekä Thaimaan suurlähetystössä.

Laillistamispalvelu Laillistamishakemus tulee toimittaa pääsääntöisesti postitse Thaimaan suurlähetystöön klo 9.00-12.00 välillä. Konsulaattipuolen puhelinpalvelu on arkisin klo 13.30-16.00 välillä puhelinnumerosta 09 612 2640, 09 612 26410

Vaadittavat asiakirjat

 1. Täytetty laillistamishakemus lomake. (Legalization Form) (Lataa lomake tästä)
 2. Alkuperäinen laillistettava asiakirja, joka tulee olla laillistettu asiakirjan alkuperäismaan Suomen Ulkoministeriössä ennen kuin se voidaan laillistaa Thaimaan suurlähetystössä.
 3. Kopio laillistamishakemuksen allekirjoittaneen henkilön voimassaolevasta passista/henkilökortista. Kopio tulee olla oikeaksi todistettu omistajan allekirjoituksella.
 4. Laillistamismaksu 15 euroa. Maksu vain käteisenä.

  Anominen

 1. Jos tuotte asiakirjat itse laillistettavaksi suurlähetystöön, toimittakaa ne klo 9.00-12.00 välillä.

Mikäli joku muu henkilö kun asiakirjan omistaja tuo asiakirjoja laillistettavaksi, tulee hänelle olla alkuperäinen asianomistajan allekirjoittama valtakirja sekä kopio omasta henkilöllisyystodistuksesta.

 1. Jonojen välttämiseksi asiakirjat tulisi toimittaa laillistettavaksi postin kautta. Toimittakaa mukana palautuskuori postimerkkeineen kirjattua kirjettä varten sekä vastaanottajan tiedot täytettynä. Liitä mukaan laillistamismaksu 15 euroa/laillistettava asiakirja.
Lähde: Thaimaan Ulkoministeriö (http://www.mfa.go.th/)